วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เตรียมสอบครู

วันนี้ 1ุ6/08/2556 ว่าง ๆ ก็เลยมานั่งเขียนอะไรที่เป็นสาระบ้าง  
ซึ่งเนื้อหานี้เหมาะสำหรับคนมีความรู้มาแล้วบ้าง
กับบุคคลที่ไม่อยากรู้ไรเลยขี้เกียจอ่านหนังสือ  แต่อ่านไม่ได้เยอะก็ง่วงนอน 55
สรุปเนื้อหาที่ควรรู้  ในการสอบ บรรจุครูผู้ช่วย
(ขณะนี้ยังไม่อัพโหลดค่ะ)

เอกสารสรุปย่อในเนื้อหาที่ย่อเองตามความเข้าใจดาวน์โหลดไปอ่านได้นะค่ะ
ดาวน์โหลด

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถ  600 ข้อ
ดาวน์โหลดฟรี
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

นักวิชาการศึกษา


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


สายงาน                                                        วิชาการศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
         สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรตำราเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทางมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง

         ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

นักวิชาการศึกษา 3
ระดับ 3
นักวิชาการศึกษา 4
ระดับ 4
นักวิชาการศึกษา 5
ระดับ 5
นักวิชาการศึกษา 6
ระดับ 6
นักวิชาการศึกษา 7
ระดับ 7
นักวิชาการศึกษา 8
ระดับ 8
นักวิชาการศึกษา 9
ระดับ 9